GZC DONK

GZC DONK

Aanmelden

Afbeelding1.png

Aanmelden   

GZC DONK is gelicentieerd door de Nationale Raad Zwemveiligheid en leidt daarmee dus op voor de officiële zwemdiploma’s van het Zwem-ABC en alle zwemvaardigheidsdiploma’s die daarop volgen.

logo NRZ.png

Vanaf vier jaar kunt u uw kind aanmelden voor zwemles op onze intekenlijst. Voor de start van de zwemles hanteren wij een minimum leeftijd van ongeveer 5 jaar. Na aanmelding via ons digitale intekenformulier ontvangt u per mail een inschrijfbevestiging. Als u voor meerdere zwemuren inschrijft, is de kans dat uw kind snel kan beginnen groter dan wanneer u maar voor één tijdstip inschrijft. Geeft u dus een 1e, 2e en 3e voorkeur aan.

Als uw kind aan de beurt is, nemen wij telefonisch contact met u op en ontvangt u alle benodigde informatie, zoals een inschrijfformulier, het jaarplan zwemlessen, ons informatieboekje en de introductiebrief voor nieuwe leden. Bij aanvang van de zwemles wordt uw kind lid van onze vereniging.

Heeft u een Hotmail/Live/Outlook-mailadres? Vergeet dan niet om gzcdonk.nl toe te voegen bij de "veilige afzenders". Anders kunnen wij u niet bereiken als uw kind aan de beurt is.

In plaats van online aanmelden kunt u ook het papieren intekenformulier downloaden, uitprinten en ingevuld inleveren tijdens een van onze zwemuren.

 

Wanneer kan je beginnen?

Er zijn acht beginnersuren op woensdag en zaterdag. De lengte van de wachtlijst verschilt sterk per zwemuur en varieert van enkele weken tot meer dan een jaar. Op zaterdagochtend 07.45 uur en 08.30 uur is de wachtlijst het langst.

 

Niet op de intekenlijst 

De intekenlijst geldt alleen voor beginners. Dus voor kinderen die nog nooit zwemles hebben gehad en gaan starten in vak 1. Als kinderen al iets gevorderd zijn, kunt u dat aangeven op het intekenformulier. Als er plaats is in de betreffende groep op het zwemuur van uw voorkeur hoeft uw kind niet te wachten. Wel zal uw kind altijd eerst moeten 'voorzwemmen' om te kunnen beoordelen in welk van de zwemvakken hij of zij kan instromen.

Kinderen die bij ons diploma A halen kunnen zonder te wachten onmiddellijk verder voor diploma B. Ook kinderen die elders diploma A hebben gehaald kunnen bijna altijd gelijk bij ons instromen. Aanmelding verloopt via het digitale intekenformulier