GZC DONK

GZC DONK

Afzwemmen

Data afzwemmen 

Op ons jaarplan staat driemaal per jaar het afzwemmen gepland voor alle zwemdiploma's. Dit afzwemmen geschiedt altijd in onze zogenaamde 12e lesweek aan het einde van een lescyclus. De afzwemdata vermelden wij ook enkele weken voor het afzwemmen op deze site onder Leszwemmen, Nieuws.

  

Dag en tijdstip

Het afzwemmen vindt altijd plaats in het Groenhovenbad. In de regel op zaterdagmiddag vanaf 12:15 uur in het grote wedstrijdbad met een grote tribune voor 240 personen.  

Als een kind mag afzwemmen ontvangt het een afzwemformulier. Daarop staat altijd het tijdstip van het afzwemmen. Ook op deze site staan de actuele gegevens over het afzwemmen. 

 

Bijhouden vorderingen 

Door de zweminstructeur worden de vorderingen van de leerlingen bijgehouden. Aan de hand daarvan bepalen de groepsleider en de uurleider of een kind kan afzwemmen. Omdat de commissie  verantwoordelijk is voor de kwaliteit van de opleidingen behoudt zij zich het recht voor om leerlingen niet te laten afzwemmen als het niveau onvoldoende is. 

  

Afzwemformulier

Indien een leerling geschikt is bevonden voor het afzwemmen wordt enkele weken voor het afzwemmen een zogenaamd afzwemformulier uitgereikt.  

Het onderste strookje van dit formulier moet u altijd UITERLIJK 1 week voor het afzwemmen inleveren  

Op het moment van afzwemmen dient de contributie te zijn voldaan. Als dit niet het geval is dan kan er niet worden afgezwommen.  

Op dit strookje kunt u tevens aangeven voor welk diploma uw kind verder wil gaan oefenen.  

Als u na het afzwemmen wilt bedanken als lid van GZC DONK dan kunt u gebruik maken van het afzwemformulier om dit kenbaar te maken. 

 

LET OP: Als u niets vermeldt op het afzwembriefje dan gaan wij er van uit dat het kind lid blijft en moet u dus contributie blijven betalen!