GZC DONK

GZC DONK

Commissie

De CEZ bestuurt de afdeling elementair zwemmen (de zwemopleidingen dus) van GZC DONK. 

Deze commissie regelt alles op het gebied van het recreatief zwemmen, het leren zwemmen en het diplomazwemmen.  

De commissie bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en ten minste vertegenwoordigers van alle zwemuren van GZC DONK. 

 

Op dit moment bestaat de commissie uit

Peter Bakker                  Uurleider woensdagavond en ledenadministratie CEZ

Ad van den Bos              Voorzitter CEZ, uurleider zaterdagavond en bestuurslid

Hetty Brand                   Beheer wachtlijst

Antoinette van Dongen   Secretaris CEZ 

Leneke Lambooij            Uurleider donderdagavond en contactpersoon autistische kinderen

Erna Schol                     Penningmeester CEZ

Michael Kraan                Webmaster CEZ

Jolanda Ehlert                Uurleider Zaterdagochtend