GZC DONK

GZC DONK

Diploma zwemmen

Het diplomazwemmen vindt 3 x per jaar plaats in het grootste zwembad van het Groenhovenbad, nl. De Tobbe. De ouders, opa’s en oma’s en andere belangstellenden kunnen het afzwemmen volgen vanaf de tribune. In de regel vindt het afzwemmen plaats op zaterdagmiddag vanaf 12:15 uur. Klik hier voor de afzwemdata.

Als een kind mag afzwemmen ontvangt het een afzwemformulier. Daarop staan altijd datum en tijdstip van het afzwemmen en de kledingeisen. Het onderste strookje van dit formulier moet altijd 1 week voor het afzwemmen ingeleverd zijn.  Op dit strookje kunt u tevens aangeven voor welk diploma uw kind verder wil gaan oefenen.  

Als u na het afzwemmen wilt bedanken als lid van GZC DONK dan kunt u dit ook aangeven op het afzwemformulier. Let op: Als u niets vermeldt op het afzwembriefje, dan gaan wij er vanuit dat het kind lid blijft en moet u dus contributie blijven betalen! 

Op het moment van afzwemmen dient de contributie te zijn voldaan. Als dit niet het geval is, dan kan er niet worden afgezwommen.

Tijdens het afzwemmen en de diploma-uitreiking worden er ook foto’s genomen. Mocht u hiertegen bezwaar hebben, neemt u dan even contact met ons op.

 

Bijhouden vorderingen 

Door de zweminstructeur worden de vorderingen van de leerlingen bijgehouden. Aan de hand daarvan bepalen de groepsleider en de uurleider of een kind kan afzwemmen. Omdat de afdeling Zwemles verantwoordelijk is voor de kwaliteit van de opleidingen, behoudt zij zich het recht voor om leerlingen niet te laten afzwemmen als het niveau onvoldoende is. Overleg tussen ouders en uurleider is natuurlijk altijd mogelijk.