GZC DONK

GZC DONK

Doel

Veel kinderen met ASS hebben moeite met het volgen van de reguliere zwemlessen. Het zwemmen met autistische kinderen vereist individuele begeleiding die we bij de reguliere zwemlessen niet kunnen realiseren. 

Het belangrijkste doel van onze speciale lessen is, dat de kinderen leren om zichzelf te redden als ze in het water vallen. Het halen van een zwemdiploma is niet het hoofddoel maar het komt voor dat kinderen toch één of meerdere zwemdiploma's of een zwemcertificaat halen. 

Naast het bijbrengen van zwemvaardigheden is natuurlijk ook van belang dat de kinderen plezier hebben in het water en zwemles krijgen in een voor hen vertrouwde, gestructureerde en veilige omgeving.

Er wordt gewerkt vanuit 3 hoofdpijlers:

  • Veiligheid: Opleiding tot zwemveiligheid, zwemmen in een veilig klimaat met veel veiligheidseisen
  • Structuur: De opbouw van elke les is hetzelfde. Alleen het zwemniveau brengt verdieping in de diverse onderdelen van de les.
  • Plezier: Als een kind plezier heeft tijdens de les dan zal het de volgende les graag terugkomen, en meer voor de zweminstructeur willen doen. Een kind dat plezier heeft, leert sneller en beter.