GZC DONK

GZC DONK

Doelgroepzwemmen

Een aparte doelgroep bij GZC DONK zijn autistische kinderen, of beter gezegd, kinderen met ASS, Autisme Spectrum Stoornissen. Het betreft bijvoorbeeld kinderen met Asperger, PDD-NOS, klassiek autisme en AD(H)D. 

Voor deze kinderen hebben wij aparte zwemuren met een intensieve begeleiding van ten minste 2 instructeurs voor 1 kind. De instructeurs zijn HBO-studenten in opleiding voor (meestal) verpleegkunde of fysiotherapie van hogescholen in de regio onder begeleiding van ervaren coaches en (assistent-) zweminstructeurs. 

Doel 

Veel autistische kinderen hebben moeite met het volgen van de reguliere zwemlessen. Het zwemmen met autistische kinderen vereist individuele begeleiding die we bij de reguliere zwemlessen niet altijd kunnen realiseren. 

Het belangrijkste doel van onze speciale lessen is dat de kinderen leren om zichzelf te redden als ze in het water vallen. Het halen van een zwemdiploma is niet het hoofddoel maar het komt voor dat kinderen toch één of meerdere zwemdiploma's of een speciaal zwemcertificaat halen. 

Naast het bijbrengen van zwemvaardigheden is natuurlijk ook van belang dat de kinderen plezier hebben en zwemles krijgen in een voor hen vertrouwde, gestructureerde en veilige omgeving.

Er wordt gewerkt vanuit 3 hoofdpijlers:

  1. Veiligheid: Opleiding tot zwemveiligheid, werken in een veilig klimaat met veel veiligheidseisen
  1. Structuur: De opbouw van elke les is hetzelfde. Alleen het zwemniveau brengt verdieping in de diverse onderdelen van de les.
  1. Lol (plezier): Als een kind plezier heeft tijdens de les dan zal het de volgende les graag terugkomen, en meer voor de zweminstructeur willen doen. Een kind dat plezier heeft leert sneller en beter.

Deelnemers 
De deelnemers aan onze lessen zijn kinderen met een stoornis in het autistisch spectrum. De minimum leeftijd is 5 jaar. 

Bij GZC DONK worden ook reguliere zwemlessen gegeven waarvan er soms kinderen 'overstappen' naar het autistisch zwemmen omdat ze daar beter op hun plaats zijn. Het omgekeerde is ook het geval. Er zijn kinderen die ondanks hun handicap prima kunnen functioneren in een 'normale' zwemgroep. Daardoor is GZC DONK in staat om het kind zwemles te geven in een omgeving die het beste bij hem/haar past. 

 

Lid worden/wachtlijst/contributie 
De deelnemers aan de zwemlessen worden lid van de Goudsche Zwemclub DONK en betalen contributie voor het volgen van de lessen. 

Voor autistisch zwemmen hebben wij een aparte wachtlijst. U kunt zich inschrijven voor de wachtlijst via onze website.  

Omdat er vele soorten van autisme bestaan nemen wij altijd eerst contact met u op om te overleggen welk zwemuur en welke groep het beste past bij uw kind. Dat is dus een kwestie van maatwerk. 

Heeft u naast de informatie op deze site nog specifieke vragen dan kunt u ons bereiken via ons e-mailadres zwemles-ass@hr.nl.

De hoogte van de (kwartaal)contributie vindt u elders op deze site onder het tab Algemeen en dan Contributie.  

 

Zwembad en tijdstip 
De zwemlessen voor deze doelgroep worden gegeven op: 

Woensdagavond 18:30 - 19:15 (1 baan in diepe bad) 

Woensdagavond 19:15-20:00 kinderen die reguliere zwemles krijgen, met extra ondersteuning

Woensdagavond 20:00 - 20:45 uur in het doelgroepenbad 

Donderdagavond 18:30 - 19:15 uur in het doelgroepenbad 

Donderdagavond 19:15 - 20:30 uur in het doelgroepenbad

Wie geven de lessen? 
De zwemlessen bij GZC DONK worden gegeven door vrijwilligers. Bij deze doelgroep wordt les gegeven door studenten van hogescholen in de regio. Het zijn bijvoorbeeld studenten verpleegkunde of fysiotherapie die in hun opleiding leren hoe ze om moeten gaan met autistische kinderen hetgeen ze kunnen toepassen in de praktijk bij het zwemles geven. Zij krijgen daarvoor dan ook nog enkele studiepunten. 

Deze studenten volgen eerst een training/opleiding voordat ze zwemles gaan geven. De zwemlessen worden gegeven onder leiding van ervaren coaches en zweminstructeurs. 

De studenten beginnen hun 'zwemles-geef carrière' als begeleider. Hun rol is om samen met een andere student een kind te begeleiden en onder leiding van een coach te assisteren bij de les. 

De volgende stap is coach. Deze student zorgt ervoor dat alles duidelijk verloopt en let vooral op de veiligheid van het kind.

De begeleiders en coaches worden weer begeleid door de crew-coaches, uurleiders en docenten. Er staat dus een heel team klaar om de lessen te verzorgen. 

Spelregels 
Om ervoor te zorgen dat we ons echt met zwemles bezig houden en niet met recreatief zwemmen voor kinderen met ASS hebben we een aantal spelregels opgesteld.

- We leiden op tot en met het A-diploma, daarna is het kind meestal in staat mee te doen met de reguliere lessen voor B en C. Eventueel krijgt het kind tijdens de reguliere lessen nog extra begeleiding van de doelgroep-instructeurs.

- Als het A-diploma niet haalbaar is, stellen we ons als doel dat het kind zich kan redden als het te water raakt. Zwemveiligheid staat dan voorop.

- Als een kind 2 jaar lang geen vorderingen maakt zullen we stoppen met de zwemles voor uw kind. Uiteraard zijn de zweminstructeurs degenen die daarin de beslissing nemen.

- Als uw kind 18 jaar is en er niet op korte termijn een diploma verwacht kan worden, stopt de zwemles. 

Jaarplan 
Op welke data we precies zwemles geven is vastgelegd in het jaarplan van de afdeling elementair zwemmen van GZC DONK. Daarop kun je dus ook zien wanneer er bijvoorbeeld geen zwemmen is. 

Zie daarvoor op deze site onder het tabje Leszwemmen en dan Jaarplan CEZ. Het jaarplan kunt u downloaden en de blauw gekleurde kolommen betreft het autistisch zwemmen.