GZC DONK

GZC DONK

Eisen zwemdiploma’s

Voor de gedetailleerde eisen van alle zwemdiploma’s verwijzen wij u naar de site van het Nationaal Platform Zwembaden / Nationale Raad Zwemdiploma’s (www.npz-nrz.nl) onder Nationaal Zwemdiploma.

Op het afzwembriefje voor het afzwemmen staan altijd de kledingeisen. U kunt dat ook nog eens nakijken op de site van de NPZ|NRZ.

 

De eisen van de zwemdiploma's A, B en C

Eisen van het zwemdiploma-ABC (download) voorzien van een toelichting door GZC DONK

 

De examen eisen van alle zwemvaardigheidsdiploma's 

De eisen kunt u vinden op de site van de NPZ|NRZ. Klik hier voor de eisen.

   

Overzicht zwemdiploma’s 

 

HET ZWEM-ABC 

Het Zwem-ABC bestaat uit een drietal Nationale Zwemdiploma’s: 

- Diploma A 

- Diploma B 

- Diploma C

 

ZWEMVAARDIGHEIDSDIPLOMA-1 

Dit diploma volgt op het diploma C. Het accent ligt hier op zelfredzaamheid met kleding aan en de technische uitvoering van vnl. borstcrawl, rugcrawl, samengestelde rugslag en schoolslag.  

 

ZWEMVAARDIGHEIDSDIPLOMA-2

Hierbij worden de vaardigheden van zwemvaardigheidsdiploma-1 verder uitgebouwd. Het examenprogramma bestaat ongeveer uit dezelfde vaardigheden als die van  

Zwemvaardigheidsdiploma-1. Alleen de afstanden e.d. zijn groter.

 

ZWEMVAARDIGHEIDSDIPLOMA-3

Ook hierbij worden de vaardigheden van de vorige diploma's verder uitgebouwd. En de afstanden e.d. zijn weer groter dan bij Zwemvaardigheidsdiploma-2.  

De volgende zwemvaardigheidsdiploma's (zgn. KEUZEDIPLOMA'S) bestaan elk uit 3 niveaus. Je krijgt hierbij een diploma waarbij je voor elk behaald niveau een sticker op je diploma krijgt. Elke keer als je afzwemt kun je afzwemmen voor het volgende niveau. Voor twee niveaus tegelijk afzwemmen (bijv. Snorkelduiken niveau 1 + 2) is NIET mogelijk.

 

Er zijn 6 zogenaamde keuzediploma’s t.w.:

- Springen (van de plank) 

- Balvaardigheid 

- Survival 

- Synchroonzwemmen 

- Snorkelduiken 

- Wereldslagen 

 

NB: 

Niet alle keuzediploma’s worden altijd gegeven bij GZC DONK. Informeer er naar op de zwemuren bij de uurleider.