GZC DONK

GZC DONK

Informatie

De Goudsche zwemclub DONK

Een belangrijke activiteit van de Goudsche Zwemclub DONK (GZC DONK) is het geven van zwemlessen en het opleiden voor zwemdiploma’s in het Groenhovenbad in Gouda.  

Naast het geven van zwemlessen heeft GZC DONK ook bloeiende afdelingen op het gebied van wedstrijdzwemmen, waterpolo en synchroonzwemmen.  GZC DONK is ontstaan in 2003 uit een fusie tussen de beide Goudse zwemverenigingen; GZC (opgericht in 1886) en DONK (opgericht in 1945). Door deze fusie is een grote zwemvereniging ontstaan met ruim 1100 leden. 

 

Zwemles bij GZC DONK 

Onze afdeling elementair zwemmen (oftewel zwemopleidingen) geeft wekelijks zwemlessen aan meer dan 400 kinderen in het Groenhovenbad in Gouda verdeeld over meerdere dagen per week. De zwemlessen worden gegeven door gemotiveerde vrijwilligers onder leiding van gediplomeerde zweminstructeurs. 

Wij leiden op voor de officiële zwemdiploma’s van het NPZ-NRZ. (Nationaal Platform Zwembaden / Nationale Raad Zwemdiploma’s).  

Dat begint bij de diploma’s A, B en C, daarna de zwemvaardigheidsdiploma’s-1, -2 en -3 en daarna de zogenaamde keuzediploma’s wereldslagen, snorkelduiken, springen van de plank, survival, synchroonzwemmen en balvaardigheid (met elk de niveaus 1 t/m 3). 

 

Het zwem-ABC

Beginnende zwemmertjes worden opgeleid voor het zogenaamde zwem-ABC.  

Het Zwem-ABC is inhoudelijk gericht op het jonge kind en er wordt in het begin veel aan­dacht besteed aan het watervrij maken. Veel oefeningen worden in spelvorm aangeboden, omdat dat voor jonge kinderen de beste manier is om iets te leren. Denk dus niet dat het kind alleen maar speelt in het water, ieder spel heeft een bedoeling!  

Bij het Zwem-ABC leren kinderen vier zwemslagen: enkelvoudige rugslag, schoolslag, borst­crawl en rugcrawl. Behalve aan de zwemslagen wordt ook aandacht besteed aan allerlei oefeningen in diep water, zoals verschillende manieren van in het water gaan, onder water zwemmen, klimmen en klauteren op vlot en kant en naar de bodem gaan.  

Een kind dat zwemdiploma C heeft gehaald, heeft een paspoort voor een leven lang zwem- en watersportplezier. Het kind is vaardig en veilig om deel te nemen aan zwemsporten, zeilen, surfen, snorkelen etc. Kortom, wie A zegt, moet ook B en C zeggen! 

 

Onze visie op zwemmen leren

 Kernbegrippen uit onze visie op “leren zwemmen” zijn:

     (zwem)veiligheid

     plezier

     kwaliteit

Daarbij staat altijd het kind centraal. Het kind moet ook plezier beleven aan de zwemles en worden toegerust voor een leven lang zwemveiligheid en zwemplezier. Een goede zwemtechniek is belangrijk voor een efficiënte zwemslag en natuurlijk ook voor eventueel een andere tak van de zwemsport bij GZC DONK zoals waterpolo, wedstrijdzwemmen of synchroonzwemmen.

 

Veiligheid

De Goudsche Zwemclub DONK hecht veel waarde aan de fysieke en sociale veiligheid van haar leden en van iedereen die deelneemt aan of aanwezig is bij de activiteiten van de vereniging. Dat geldt voor al onze afdelingen: elementair zwemmen, waterpolo, wedstrijdzwemmen en synchroonzwemmen. Via deze link komt u op de pagina met alle informatie over veiligheid bij GZC DONK.

 

Verkorte veiligheidsinstructie kaderleden (A4-veiligheid in het bad)

Hoe te handelen in geval van calamiteiten, zoals ongeval, brand enz. is samengevat op een A4 (2-zijdig). Dit A4-tje is in het zwembad aanwezig voor alle kaderleden.

Hier vindt u het A4-tje over de acties bij calamiteiten.

 

Gedragscode Zwembranche

De gedragscode is bedoeld als richtlijn voor correct gedrag van kaderleden en zweminstructeurs ten opzichte van de kinderen en de ouders.

Hier vindt u de gedragscode zwembranche.

 

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Een Verklaring Omtrent Gedrag is een verklaring waarbij het Ministerie van Veiligheid & Justitie controleert of de aanvrager strafbare feiten heeft gepleegd die een risico vormen voor het functioneren van een kaderlid in de omgang met leden.

Het beleid van afdeling Elementair Zwemmen is dat alle kaderleden een Verklaring Omtrent Gedrag hebben.

 

Intake, introductie en opleiding kaderleden

Bij alle nieuwe kaderleden houden wij eerst een intake-gesprek, waarna het inschrijfformulier kaderlid afdeling EZ wordt ingevuld en ondertekend. Daarna volgt een introductiebijeenkomst met informatie over de organisatie en werkwijze van de afdeling Elementair Zwemmen en over de fysieke en sociale veiligheid bij GZC DONK. Daarna volgen kaderleden zwemtechnische en veiligheidscursussen.

 

Veiligheid in de opleiding kaderleden

In de diverse bijeenkomsten cursussen voor onze kaderleden vormt het onderwerp veiligheid een belangrijk onderdeel. Voor nadere informatie kunt u mailen naar zwemles@gzcdonk.nl

 

Autistische kinderen (doelgroepzwemmen)

GZC DONK geeft ook zwemles aan kinderen met een stoornis in het autistisch spectrum. Het betreft bijv. kinderen met Asperger, PDD-NOS, klassiek autisme en AD(H)D. 

Hiervoor werken wij samen met enkele hogescholen waarvan studenten (bijv. verpleegkunde en fysiotherapie) onder leiding van docenten en coaches de zwemlessen geven. 

Voor deze kinderen hebben we een aparte wachtlijst. U kunt zich inschrijven via onze website.

Omdat er vele soorten van autisme bestaan nemen wij altijd eerst contact met u op om te overleggen welk zwemuur en welke groep het beste past bij uw kind. Dat is dus een kwestie van maatwerk. 

Het komt ook voor dat kinderen overstappen naar de 'normale' zwemlessen en andersom. Kijk voor nadere informatie bij doelgroepzwemmen 

  

De  kosten

Zwemles bij GZC DONK betekent dat u lid wordt van de vereniging en dat u contributie betaalt. Als u op deze link klikt dan gaat u naar de pagina met het contributieoverzicht. Een nieuw lid betaalt eenmalig inschrijfgeld en het is verplicht te betalen per automatische incasso. 

 

Verdere informatie

Hier vindt u ons informatieboekje met een gedetailleerde uitleg over de organisatie en de werkwijze bij onze zwemlessen.

Alle nieuwe leden ontvangen een welkomstbrief met daarin de belangrijkste wetenswaardigheden. Onder andere de kleedkamerregeling en huishoudelijke regels.

Hier vindt u de welkomstbrief van de afdeling elementair zwemmen. 

Via deze link kunt u een kort filmpje van 4'30" bekijken over GZC DONK en vooral de opleiding voor het zwem-ABC 

 

Klachten

Mocht u onverhoopt een klacht hebben dan dient u dit eerst te bespreken met de uurleider. Als u desondanks nog een klacht heeft dan verwijzen wij u naar onze klachtenprocedure. 

Hier vindt u de klachtenprocedure voor leszwemmen

 

Nog vragen?

Als u nog vragen heeft over zwemlessen bij GZC DONK kijkt u dan verder op deze website, kom naar een van onze zwemuren of stuur een mail naar zwemles@gzcdonk.nl. Bellen kan ook naar ons speciale telefoonnummer 06-51144665 (antwoordapparaat alleen voor leszwemmen).