GZC DONK

GZC DONK

Jaarplan CEZ

Planmatig werken

Wij werken met een zwemwerkplan waarin de werkwijze en de organisatie van onze afdeling elementair zwemmen is vastgelegd. Voor de planning hanteren wij een jaarplan met onder andere een indeling in lesweken. Bij het opstellen van het jaarplan houden we zoveel mogelijk rekening met vakanties en feestdagen.  

Ook de geplande afzwemdata staan er op. Maar kijk s.v.p. altijd even op deze site bij Leszwemmen, Nieuws voor de meest actuele informatie over afzwemdata en de tijdstippen.

Op het jaarplan kunt u dus ook zien wanneer er wel of geen zwemmen is. 

 

 Klik hier voor het JAARPLAN ZWEMLESSEN 2019-2020 (download)

 

Lesstof/lesweek/lesplan 

Voor de groepen 1 t/m 5 bij de beginners ligt in de lesplanning vast welke lesstof er in die groep wordt gegeven en welke overgangsnormen we hanteren.  

Vanaf de A-groep werken we met zogenaamde lesweken. Het jaar hebben we ingedeeld in drie lescycli van elk 12 lesweken. Op het jaarplan is te zien welke lesweek het is. Voor elk diploma is voor elke lesweek vastgelegd: de leerdoelen en de belangrijkste didactische aanwijzingen. Door de zweminstructeur worden deze geadviseerde leerdoelen per les uitgewerkt in een lesplan. 

Dit systeem garandeert dat alle vaardigheden van een bepaald diploma regelmatig worden beoefend. Het is van belang dat uw kind elke les aanwezig is anders mist het lesstof voor het afzwemmen. 

 

Gekleed zwemmen

Soms wordt er geoefend voor het gekleed zwemmen. De uurleider of zweminstructeur zal u informeren wanneer de kinderen kleren mee moeten nemen. 

Als algemene richtlijn geldt dat altijd alle 4 weken voorafgaande aan het afzwemmen de kinderen de kleren bij zich moeten hebben, tenzij de instructeur anders bepaalt. 

Elders op deze site (bij de eisen zwemdiploma’s) kunt u ook de exacte kledingeisen vinden. 

Bij de grepen 1 t/m 5 zwemmen de kinderen soms met een T-shirt. Dat is gewoon leuk en tevens een gewenning aan het gekleed zwemmen. Dat is altijd de eerste zwemdag van de maand. Dat staat ook op het JAARPLAN ZWEMLESSEN. 

 

Planning voor de zweminstructeurs 

Naast de planning van de zwemlessen hebben we ook een detailplanning. Die is vooral bestemd voor de kaderleden. Daarin is opgenomen alle lesweken, vakanties, cursussen, bijscholingen e.d.

De detailplanning is te vinden op de pagina voor kaderleden EZ