GZC DONK

GZC DONK

Jaarplan zwemles

Jaarplan zwemlessen 2023-2024

Wij werken met een zwemwerkplan waarin de werkwijze en de organisatie van onze afdeling Zwemles is vastgelegd. Voor de planning hanteren wij een jaarplan met onder andere een indeling in lesweken. Bij het opstellen van het jaarplan houden we zoveel mogelijk rekening met vakanties en feestdagen. Op het jaarplan kunt u dus ook zien wanneer er geen zwemmen is. Zie hier het jaarplan 2023-2024.

 

Kijkmoment

Tijdens de zwemlessen wachten de ouders normaliter in de horecaruimte, waar zij op de monitoren kunnen zien wat er in het zwemzaal gebeurt. Ongeveer eens in de maand is er een kijkmoment, waarop u het laatste kwartier van de zwemles kunt meekijken in de zwemzaal. U kunt dan eventueel ook vragen stellen aan de uurleider over de vorderingen van uw kind.

 

Lesstof

Voor de groepen 1 t/m 5 bij de beginners ligt in de lesplanning vast welke lesstof er in die groep wordt gegeven en welke overgangsnormen we hanteren.  Deze vindt u ook in het informatieboekje dat u voor aanvang van de zwemles ontvangt.

Vanaf de A-groep werken we met zogenaamde lesweken. Het jaar hebben we ingedeeld in drie lescycli van elk 12 lesweken. Op het jaarplan is te zien welke lesweek het is. Voor elk diploma is voor elke lesweek vastgelegd: de leerdoelen en de belangrijkste didactische aanwijzingen. Door de zweminstructeur worden deze geadviseerde leerdoelen per les uitgewerkt in een lesplan. Dit systeem garandeert dat alle vaardigheden van een bepaald diploma regelmatig worden beoefend. Het is dus van belang dat uw kind elke les aanwezig is, anders mist het een deel van de lesstof voor het afzwemmen. 

 

Gekleed zwemmen

Een aantal keer voor het afzwemmen wordt er door de A-, B en C-groepen geoefend met het gekleed zwemmen. Op ons Jaarplan zwemlessen vindt u terug wanneer de kinderen deze kleding bij zich moeten hebben. Ook zal de zweminstructeur u hierover informeren. De exacte kledingeisen per diploma vindt u ook terug in ons informatieboekje (link opnemen). 

Bij de groepen 1 t/m 5 zwemmen de kinderen de eerste zwemles van de maand met een t-shirt. Dat is gewoon leuk, maar tevens ook een gewenning aan het zwemmen met kleding. Wij adviseren de ouders daarom altijd een oud t-shirt in de badtas te houden, dan heeft u het altijd bij de hand als het nodig is.