GZC DONK

GZC DONK

Lessysteem GZC DONK

Zwemdiploma's 

Zoals reeds eerder vermeld leiden wij bij GZC DONK op voor de officiële zwemdiploma’s van het Nationaal Platform Zwembaden / Nationale Raad Zwemdiploma’s (NPZ/NRZ).

Om het zwemonderricht bij GZC DONK structuur te geven starten de beginners in groep 1 en gaan daarna verder naar groep 2 t/m 5. Dan volgt de A-groep enzovoorts. 

 

De zwemdiploma’s kun je indelen in: 

- Diploma A, B en C (het zwem-ABC) 

- De zwemvaardigheidsdiploma’s 

- De keuzediploma’s met elk niveau 1, 2 en 3. 

Via de link onderaan deze pagina ziet u dit schematisch.

 

Afzwemvolgorde 

Uit dit schema blijkt o.a. ook de volgorde waarin bij GZC DONK de diploma’s kunnen worden gehaald. Je moet dus b.v. eerst diploma zwemvaardigheid-1 halen voordat je mag afzwemmen voor een keuzediploma. Voor het keuzediploma snorkelduiken is zelfs het diploma zwemvaardigheid-2 gewenst. 

 

Keuzediploma's

Bij GZC DONK proberen wij zoveel mogelijk keuzediploma's aan te bieden. Dat is niet altijd mogelijk omdat het afhankelijk is van de belangstelling van de kinderen, de beschikbaarheid van de zweminstructeurs en ook van beschikbaarheid van zwemwater. Na elke lescyclus van 12 lesweken (en dus na het afzwemmen) proberen we bij de indeling van de groepen zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de wensen van de kinderen. 

 

Wanneer naar de volgende groep? 

Bij de beginnersuren (de groepen 1 t/m 5) wordt er individueel doorgeschoven als het kind voldoet aan de overgangsnorm. Naast de overgangsnorm is ook de grootte van de groep en de beschikbaarheid van instructeurs van belang. De uurleider is verantwoordelijk voor het doorschuiven. 

Vanaf de A-groep wordt groepsgewijs doorgeschoven na het diplomazwemmen. De norm is dan natuurlijk het behalen van het diploma. 

  

Overgangsnormen en diploma-eisen

Voor de groepen in de beginnersuren hanteren wij bij GZC DONK als hulpmiddel overgangsnormen. Elders op deze site vindt u deze overgangsnormen en de eisen van alle zwemdiploma's. Zie daarvoor bij 'Leszwemmen'en 'informatie' en download het informatieboekje.

  

Voortgangscontrole en beloning

In ons geautomatiseerde systeem bewaken wij de voortgang van het kind. Vanaf het oefenen voor diploma A houdt de instructeur ook nog een voortgangscontroleformulier bij. Als de datum van het afzwemmen nadert kan de instructeur precies zien wie er kan afzwemmen. 

Als een kind lid wordt bij GZC DONK om zwemmen te leren dan krijgt het een heel leuke sticker "ik zwem bij GZC DONK" en het start met watervrij maken in groep 1. 

Als het kind over gaat naar groep 2 dan krijgt het een medaille met "groep 1". Elke keer als het kind over gaat naar de volgende groep volgt een medaille. 

Vanaf groep 5 gaat het kind naar de A-groep. Aan het einde van de A-groep volgt het afzwemmen en het A-diploma.

  

Via deze link de opleidingsweg en de beloning voor het zwem-ABC bij GZC DONK.

 

Hoe lang duurt het? 

De meest gestelde vraag van ouders is: hoe lang duurt het voordat mijn kind het diploma heeft gehaald? Deze vraag is helaas niet eenvoudig te beantwoorden.  

Volgens de Nationale Raad Zwemdiploma’s kan een kind pas echt goed (en dus veilig!) zwemmen als hij/zij in bezit is van het Zwem-ABC. Dus drie zwemdiploma's tot en met C. 

Hoe snel dat gaat is onder andere afhankelijk van het kind, de manier van lesgeven, het aantal lessen per week en de presentie bij de lessen. Gemiddeld doet een kind circa 70 lessen over het behalen van diploma A. Dat betekent dus bij GZC DONK (met één les per week) een periode van anderhalf tot twee jaar. Dit aantal lessen is echter een gemiddelde. Er zijn in de praktijk grote verschillen. Sommige kinderen hebben in twee jaar alle drie de diploma's (Zwem-ABC) behaald en anderen hebben dan nog het A-diploma niet. 

 

Wij hebben bewust gekozen voor een manier van lesgeven die niet gericht is op het klaarstomen van het kind voor het diploma. Wij vinden het belangrijker dat een kind plezier heeft en houdt in het zwemmen en dat het een goede zwemslag aanleert. Ons advies is: maak u niet ongerust als het even stagneert, de zorg is dat het zwemmen leuk blijft voor uw kind. U kunt bij twijfel en vragen altijd contact opnemen met de uurleider, om de voortgang van uw kind te bespreken. 

 

Uurleider/groepsleider 

Op alle uren is er een zogenaamde uurleider aangesteld. Hij/zij is het eerste aanspreekpunt voor vragen. De uurleider verstrekt b.v. informatie over de vorderingen van uw kind. Schroomt u niet om contact op te nemen met de uurleider. Een tijdig contact voorkomt meestal veel onbegrip en ergernis. 

Per vak of groep heeft ook iemand de leiding.  

 

Voor het schema GROEPSINDELING klik op deze link