GZC DONK

GZC DONK

Algemene Ledenvergadering: 14 april 2020

03/03/2020 / 20/10/2020 - Waterpolo

Algemene Ledenvergadering

Datum: dinsdag 14 april
Locatie: Clubruimte WIDEX GZC DONK

19.00 uur: Inzien Financiele stukken
19.30 uur: Aanvang Algemene Ledenvergadering

Stukken zijn vanaf 24 maart op te vragen via secretariaat@gzcdonk.nl
Financiele stukken zijn voorafgaand aan de ALV in te zien.

Met sportieve groet,
Bestuur WIDEX GZC DONK