GZC DONK

GZC DONK

GZC DONK en corona (2)

07/04/2020 / 16/05/2021 - Waterpolo

Beste leden, vrijwilligers en andere berokkenen van GZC DONK,

Het land en de wereld staan een beetje stil. Door het Coronavirus is het leven tijdelijk veranderd. Zo ook voor onze vereniging. Het zwembad is nog steeds gesloten en samenkomen is niet mogelijk. Het uitoefenen van de zwemsport daardoor ook niet. De KNZB heeft op 23 maart alle competities en wedstrijden voor het seizoen 19/20 afgelast. Geen zwemwedstrijden meer, geen NJK voor synchroonzwemmen, geen competitie of beker meer voor waterpolo. Ook het leszwemmen zal moeten wachten voor onze jongste leden weer het water in gaan om hun diploma te halen. Een ieder mist zijn vertrouwde beweging in het water en het sociale contact dat daar bij hoort.

Toch zit niet iedereen stil. Er zijn via verschillende kanten initiatieven gestart met allerlei thuisoefeningen. Zo biedt USWIM via Facebook en hun website oefeningen aan, Sport.Gouda is via haar website ook actief op dit vlak. Via diverse YouTubekanalen zijn ook allerlei oefeningen te vinden, waarmee men thuis in beweging kan blijven. Onze topsporters worden door de bond voorzien van thuisoefeningen. Zo kan iedereen toch aan zijn of haar lichaamsbeweging komen.

Ook het bestuur zit in deze tijden niet stil. Er is een wekelijks overleg met de wethouder en de directeur van Sport.Gouda. Op dit moment zijn wij gezamenlijk aan het kijken hoe wij omgaan met de diverse vraagstukken waar wij nu voor staan. Zo wordt er gekeken of er mogelijkheden bestaan om in de zomervakantie door te trainen, zodat, als de nieuwe competitie start, een ieder toch de mogelijkheid heeft om zijn of haar vaardigheden weer op niveau te brengen. Uiteraard kan dit alleen als de maatregelen die nu gelden, tegen die tijd zijn opgeheven. 

Tijdens dit overleg maakte de wethouder bekend dat de betalingen die de vereniging richting Sport.Gouda contractueel moet doen, voorlopig worden opgeschort. De vereniging is hier erg blij mee, maar nog liever ziet de vereniging afstel in plaats van uitstel. Afgelopen periode is er contributie geïnd. Dit was de contributie voor het eerste kwartaal. Dus u als lid heeft (op het laatste stukje maart na) nog geen financiële hinder ondervonden. Het vervolg in het tweede kwartaal zal erg afhankelijk zijn van hoe lang de maatregelen duren en of er eventueel in de zomervakantie extra kan worden gezwommen. Het bestuur heeft zich wel enigszins verbaasd over meerdere geweigerde contributie betaling met de mededeling “geen water, geen contributie”.  Deze contributieronde betrof immers het eerste kwartaal. De vereniging heeft betalingsverplichtingen en kan deze alleen voldoen als een ieder ook zijn contributie betaalt. 

Als gevolg van het Coronavirus heeft het bestuur besloten om de aankomende Algemene Leden Vergadering uit te stellen tot een later tijdstip. Op dit moment zijn er teveel onzekerheden, zowel het rijk als de gemeente zijn bezig met maatregelen waar veel van af hangt. Tevens is het fysiek niet mogelijk om als groep samen te komen. Het bestuur is zich er van bewust dat deze beslissing strijdig is met de statuten en huishoudelijk reglement van de vereniging, maar door de uitzonderlijke situatie waarin wij ons bevinden lijkt dit vooralsnog gerechtvaardigd. 

Als er nieuwe ontwikkelingen zijn, dan stellen wij u hiervan op de hoogte. Ik wil iedereen namens het bestuur veel gezondheid toewensen en hopelijk zien wij elkaar snel weer.

Met vriendelijke en sportieve groet.
Namens het gehele bestuur van GZC DONK,
Maurice Simons, Voorzitter

Voor verder informatie kunt u de volgende websites volgen:
Voor informatie met betrekking tot het zwembad in Gouda: https://www.sportpuntgouda.nl 
Voor informatie met betrekking tot de sport: https://www.knzb.nl/ en https://nocnsf.nl/ 
Voor informatie vanuit de overheid: https://www.rivm.nl/