GZC DONK

GZC DONK

GZC DONK en corona (3)

07/05/2020 / 16/05/2021 - Waterpolo

De afgelopen periode is, op zijn zachts gezegd, bijzonder te noemen. Wij kunnen al anderhalve maand niet meer sporten zoals wij gewend zijn, het zwembad is vooralsnog gesloten tot aan 20 mei. De sociale contacten met teamgenoten en medesporters verloopt nu via allerlei digitale kanalen. Een ieder mist zijn sport, passie en contacten.

Als vereniging kunnen wij niets anders dan de richtlijnen van het RIVM, de KNZB en de gemeente Gouda volgen. Een ieder zoekt naar mogelijkheden om toch te kunnen sporten en in beweging te blijven. Zo ook het bestuur van GZC DONK. Op de persconferentie van minister president Rutte werd al de mogelijkheid geboden om weer te gaan bewegen in verenigingsverband. De mogelijkheden tot sportbeoefening zoals Rutte heeft meegedeeld, betreft sporten met nog steeds 1,5 meter onderlinge afstand.

Als bestuur zijn wij aan het kijken hoe wij per afdeling invulling kunnen geven aan deze mogelijkheid. Als zwemsportvereniging is dit een moeilijke opgave. Wij zijn totdat het zwembad weer open gaat afhankelijk van welk sportveld er eventueel beschikbaar is bij Sport.Gouda. Zo hadden wij graag gebruikgemaakt van de grasweide van het buitenbad, deze is echter net ingezaaid en kan dus niet worden gebruikt, net als enkele andere velden. Vervolgens moeten er routes per aangewezen accommodatie worden uitgezet met het brengen en halen van kinderen. Kleedkamers en douches zijn afgesloten, materialen moeten elke training worden ontsmet. Tevens moeten er voldoende kaderleden beschikbaar en aanwezig zijn. Enz enz enz...

Wij onderhouden wekelijks contact met Sport.Gouda en de gemeente en kijken ook verder vooruit. Zo zijn wij aan het kijken wat de mogelijkheden zijn, nu de maatregelen worden verlicht, om in het buitenbad te gaan zwemmen als het binnenbad nog gesloten blijft. Als het binnenbad open gaat, zullen daar waarschijnlijk ook nog steeds allerlei 1,5 meter/ coronamaatregelen moeten worden getroffen. Dit zijn lastige vraagstukken, waarop niet zomaar een antwoord is te geven. Samen met Sport.Gouda zoeken wij naar antwoorden en mogelijkheden.

De coronacrisis heeft ook invloed op ons samenkomen en de zomervakantie. De verwachting is dat vele vakantiegebieden beperkt open zijn of zelfs dicht blijven. Tevens zijn ook veel mensen financieel getroffen, omdat zij bijvoorbeeld werkzaam zijn in de horeca. Mede hierdoor is de vereniging aan het kijken, als de corona maatregelen worden versoepeld, of het mogelijk is om de zomervakantie te gebruiken om trainingen aan te bieden. Zo kunt u als sporter weer een beetje aan uw zwemconditie werken, en valt de zomervakantie hierdoor misschien niet figuurlijk, maar letterlijk in het (zwem)water.

Omdat er nog veel onduidelijk is met betrekking tot de financiën en samenkomen niet mogelijk is, heeft het bestuur gebruik gemaakt van de noodwet. Deze wet maakt het mogelijk om af te wijken van de statuten, waardoor de Algemene Leden Vergadering tot na de zomervakantie is verplaatst. Op dit moment hebben wij uitstel van de te betalen huur gekregen vanuit Sport.Gouda en de gemeente, betreffende de niet afgenomen accommodatie uren vanaf half maart. Omdat er zeer waarschijnlijk een zomerprogramma wordt aangeboden dat als alternatief voor de eerder gestopte trainingen dient, lopen de kosten voor accommodatiehuur door. Dit betekent dat de gemiste trainingen deels vanaf mei en in de zomervakantie worden gecompenseerd. Het bestuur heeft daarom besloten om de contributie van het 2e kwartaal wel te gaan innen om de lopende kosten te kunnen dekken. De gemiste periode vanaf half maart tot hopelijk half mei wordt dan gecompenseerd in de periode tot na de zomervakantie.

Mocht u door de Coronacrisis in financiële problemen zijn gekomen en daardoor de contributie niet kunnen voldoen, dan kunt u contact met het bestuur opnemen. Wij gaan samen met u naar een oplossing zoeken, waardoor u, als het zwembad weer ter beschikking staat, kunt blijven sporten en uw passie kunt blijven uitoefenen. Wij willen graag als een vereniging verder, samen sportend en elkaar helpend.

Met vriendelijke groet namens het hele bestuur,

Maurice Simons
Voorzitter GZC DONK