GZC DONK

GZC DONK

GZC DONK en corona (5)

05/07/2020 / 27/02/2024 - Waterpolo

De afgelopen weken hebben we weer heerlijk kunnen sporten. Het is mooi om leden weer te zien zwemmen en bezig te zien met hun passie. Uiteraard moeten we ook de sociale contacten niet vergeten in deze bijzondere periode van ons leven. Gewoon even gezellig kletsen, dat is ook door vele erg gemist. Uiteraard moet dit wel onder duidelijke voorwaarden en afspraken om zoveel mogelijk de verspreiding van het COVID-19 virus te beperken. Onze complimenten voor het goed opvolgen van het protocol! Hierdoor kunnen we relatief veel uren met z’n allen doorbrengen in het zwembad.

Aanpassingen in het protocol
Per 1 juli zijn er versoepelingen van de corona maatregelen. Een aantal van deze versoepelingen hebben ook betrekking op de regels die gelden binnen en buiten het zwembad. Alle wijzigingen hebben wij doorgevoerd in het protocol “Veilig zwemmen GZC DONK”.  Alle informatie over het protocol, richtlijn KNZB, looproute zwembad en andere belangrijke informatie zijn te vinden op onze corona pagina

Bekijk de corona pagina

Belangrijkste wijzigingen
We zijn van een situatie van 'gesloten en deels open' naar 'open met een aantal restricties' gegaan.

 • Kinderen t/m 12 jaar hoeven onderling en tot volwassenen geen 1,5 meter afstand meer te houden. Ook leden van 1 huishouden hoeven dat niet. Volwassenen dienen te allen tijde 1,5 meter afstand tot elkaar te houden
 • Jongeren van 13 tot 18 jaar hoeven in elke situatie en op iedere locatie (dus zowel binnen als buiten) onderling geen 1,5 meter afstand meer te houden, maar wel tot volwassenen.
  Tijdens activiteiten zelf is geen afstandsbeperking van kracht. Direct na de activiteit dient de 1,5 meter-norm weer in acht te worden genomen voor volwassenen onderling en van 13 tot 18-jarigen ten opzichte van volwassen
 • Het is niet meer noodzakelijk voor zwemonderwijzers om tijdens de zwemles afstand te houden tot leerlingen (tot 18 jaar)
 • Er is in het water geen afstandsbeperking van toepassing. Direct na de activiteit dient de 1,5 meter-norm weer in acht te worden genomen voor volwassenen onderling en van 13 tot 18-jarigen ten opzichte van volwassen
 • Oefeningen of een warming up mag weer in het gebouw voor jeugd tot 18 jaar
 • Ouders/publiek zijn welkom in het zwembad. Er mag plaats genomen worden op de tribune. Hiervoor moeten de stoeltjes op de bovenste en onderste rij gebruikt te worden. Tussen personen dient minimaal 3 lege stoeltje te zitten
 • Toevoeging: zingen en schreeuwen is niet


De onderstaande regels zijn aangepast, maar wij handhaven de oude regels i.v.m. een goede en snelle doorstroming in het bad. Aanpassingen gaan ten kosten van de trainingstijd!

 • Douchen en omkleden is weer toegestaan

Echter wij handhaven de onderstaande regels

 • Douche thuis voor en na het zwemmen
 • Trek thuis je badkleding aan

Tot aan de zomervakantie zal het huidige trainingsrooster van toepassing blijven.
We zijn op dit moment met Sport.Gouda in het gesprek over de trainingsmogelijkheden tijdens de zomervakantie. Hierover zullen wij jullie z.s.m. informeren!


Wij willen alle trainers, coaches, coördinatoren en vrijwilligers ontzettend bedanken voor hun inzet.
Zonder jullie was het zeker niet gelukt.

Met sportieve groet,
Corona team GZC DONK