GZC DONK

GZC DONK

GZC DONK en corona

18/03/2020 / 20/10/2020 - Waterpolo

Beste leden, vrijwilligers en andere betrokkenen van GZC DONK,

Samen hebben wij een gedeelde passie, hobby en tijdsbesteding; de Zwemsport. Het ene lid leert zwemmen en het andere lid traint voor een zwem-, synchroon- of waterpolowedstrijd. Vele vrijwilligers maken dit mogelijk door er veel tijd en energie in te steken. Voor sommigen zijn de sociale contacten belangrijk voor een ander de sportieve prestatie. Gezamenlijk vormen wij een prachtige vereniging. 

Helaas is door het Coronavirus dit verenigingsleven abrupt onderbroken. Op last van het kabinet en het RIVM zijn maatregelen getroffen. Afgelopen week is al besloten alles twee weken stil te leggen. Dit is inmiddels verlengd tot en met maandag 6 april. Het zwembad is afgesloten, de wedstrijden zijn afgelast en de trainingen stilgelegd. Zelfs de kinderen die klaar zijn voor het afzwemmen, moeten nog even wachten. Deze maatregelen zijn noodzakelijk. 

Op dit moment kunnen wij helaas niet het water in. Om te voorkomen dat iedereen (die dat niet wil) stil blijft zitten zijn er gelukkig mogelijkheden om toch nog aan de conditie te werken. Je kunt bijvoorbeeld gaan hardlopen, maar je kunt ook landtrainingen doen. USWIM (waar diverse (oud) topzwemmers onderdeel van zijn) zet iedere dag een landtraining online. Zo kun je toch iedere dag blijven trainen. Je kunt deze trainingen volgen via https://www.uswim.nl/fitblijven/


Als er nieuwe ontwikkelingen zijn dan stellen wij u hiervan op de hoogte. Ik wil iedereen namens het bestuur veel gezondheid toewensen en hopelijk tot snel.


Met vriendelijke en sportieve groet.
Namens het bestuur van GZC DONK,
Maurice Simons, Voorzitter


Voor verder informatie kunt u de volgende websites volgen:
Voor informatie over de vereniging: https://www.gzcdonk.nl   
Voor informatie met betrekking tot het zwembad in Gouda: https://www.sportpuntgouda.nl
Voor informatie met betrekking tot de sport: https://www.knzb.nl/ en https://nocnsf.nl/  
Voor informatie vanuit de overheid: https://www.rivm.nl/