GZC DONK

GZC DONK

Vrijwilligers

Op deze pagina vindt u informatie speciaal bestemd voor de kaderleden van de afdeling elementair zwemmen.

 

Jaarplan zwemlessen en kaderopleidingen

Speciaal voor onze kaderleden hebben we een gedetailleerd jaarplan. Daarin staan onder andere alle lesweken, vakanties, cursussen en bijscholingen.

Klik hier voor de Detailplanning CEZ 2023-2024

 

Nieuwe kaderleden

Bij alle nieuwe kaderleden houden we eerst een intake-gesprek waarna het ‘inschrijfformulier kaderlid afdeling EZ’ wordt ingevuld en ondertekend. Dan volgt een introductiebijeenkomst met informatie over de organisatie en werkwijze van de afdeling elementair zwemmen en over de fysieke en sociale veiligheid bij GZC DONK. Daarna volgen kaderleden die actief zijn als instructeur zwemtechnische en veiligheidscursussen.

Klik hier voor het opleidingssysteem voor kaderleden 

 

Inschrijfformulier nieuwe kaderleden

Voor de kaderleden van de afdeling elementair zwemmen is er een speciaal  inschrijfformulier.

Klik hier voor het ‘inschrijfformulier kaderlid afdeling EZ’.  

 

Verklaring omtrent gedrag

Wij zijn verplicht om van alle kaderleden een zogenaamde Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) in ons archief te bewaren. Hierop worden wij extern gecontroleerd.

Nieuwe kaderleden krijgen een mail met daarin een link om zelf kosteloos de juiste VOG aan te vragen. Na ontvangst van de VOG graag verstrekken aan de commissie elementair zwemmen. 

 

Documenten m.b.t. veiligheid

Wij vinden ‘veiligheid’ belangrijk voor onze (kader)leden. Daarom moeten vooral de kaderleden kennis hebben van onze veiligheidsdocumenten.

Hieronder staat de informatie speciaal voor onze kaderleden. Maar kijk ook eens elders op deze site op de pagina veiligheid. Daar vindt u de informatie bestemd voor alle leden.

 

Sociale veiligheid

De sociale veiligheid omvat het voorkomen van en zo nodig maatregelen nemen ingeval van ongewenst gedrag door (kader)leden.

Hier vindt u het beleid van GZC DONK omtrent sociale veiligheid

 

Toezichtplan

Het toezichtplan geeft aan hoe het toezicht in de zwembaden is geregeld bij GZC DONK.

Hier vindt u het toezichtplan van GZC DONK

 

Calamiteitenplan en ontruimingsplan

Het calamiteitenplan geeft aan hoe te handelen ingeval van een calamiteit zoals bijvoorbeeld een ongeval, brand of stroomstoring.

Hier vindt u het calamiteiten- en ontruimingsplan van GZC DONK

 

A4-veiligheid in het bad

Hoe te handelen in geval van calamiteiten zoals ongeval, brand enz. is samengevat op een A4 (2-zijdig). Dit A4-tje is bij elk zwemgroepje bij de afdeling elementair zwemmen aanwezig in de zgn. werkmap in het zwembad.

Hier vindt u het A4-tje over de acties bij calamiteiten

 

Verklaring van gelezen en begrepen

Wij willen graag zekerheid dat de kaderleden de veiligheidsdocumenten hebben gelezen en begrepen. Dit wordt bij ons ook extern gecontroleerd tijdens audits voor de licentie zwem-ABC. De kaderleden worden verzocht het formulier in te vullen, te ondertekenen en te retourneren aan de commissie elementair zwemmen (CEZ).

Hier vindt u de ‘verklaring gelezen en begrepen’