GZC DONK

GZC DONK

Contributie zwemles

Wat kost de zwemles bij GZC DONK?

Contributie en Inschrijfgeld

Vanaf 1 januari 2024 bedraagt de contributie voor het regulier zwemmen van GZC DONK  € 94,95 per kwartaal, en eenmalig € 25,- inschrijfgeld. Maar voor die € 25,- kan je dan ook 24 diploma’s halen, bij GZC DONK betaal je dus niet per diploma.
Voor het doelgroep zwemmen is de contributie € 104,85 per kwartaal, en eenmalig € 25,-inschrijfgeld

Data inning zwemgeld omstreeks

De contributie word in 4 keer per jaar geïnd via automatische incasso.

24 januari, 24 april, 24 juli en 24 september

Opzeggen

De leden hebben de mogelijkheid de zwemles vier keer per jaar op te zeggen, dat betekent als men

  • Na 1 april opzegt, de zwemles stopt per 30 juni.
  • Na 1 juli opzegt, de zwemles uiterlijk stopt per 30 september.
  • Na 1 oktober opzegt, de zwemles stopt per 31 december.
  • Na 1 januari opzegt, de zwemles uiterlijk stopt per 31 maart.

Rotterdampas

Bij GZC DONK  kan onder voorwaarden gebruik worden gemaakt van de Rotterdampas. Voor meer informatie kan je een mailtje sturen naar rotterdampas@gzcdonk.nl

Volwassen en Jeugdfonds

Bij GZC DONK kan onder voorwaarden gebruik worden gemaakt van het volwassen en Jeugdfonds. Voor meer informatie kan je een mailtje sturen naar penningmeester@gzcdonk.nl

 

Voorkom narigheid en kosten, betaal op tijd

 

Indien u niet op tijd voldoet aan uw betalingsverplichting aan GZC DONK dan kan u dit veel geld kosten. Dit kan zelfs tot gevolg hebben dat uw kind niet meer welkom is in het zwembad. Betaal dus op tijd en voorkom daarmee narigheid en extra kosten

Betalingsverplichtingen waaraan een lid (ouders/verzorgers/voogd) niet heeft voldaan, worden via onderstaande procedure afgehandeld.

Eerste herinnering

Betaalt u niet tijdig, dan ontvangt u van de penningmeester een eerste betalingsherinnering. Het verschuldigde bedrag moet binnen 14 dagen na dagtekening van de herinnering zijn voldaan. Indien er een tweede herinnering moet worden verstuurd zijn wij genoodzaakt €10,- incasso kosten in rekening te brengen.

Tweede herinnering

Betaalt u na de eerste herinnering niet op tijd, dan ontvangt u een tweede herinnering. Het verschuldigde bedrag is verhoogd met €10,- incasso kosten, en moet binnen 14 dagen na dagtekening van de brief zijn voldaan. Indien er een derde herinnering moet worden verstuurd zijn wij genoodzaakt €15,- extra incasso kosten in rekening te brengen.

Derde herinnering & incassobureau

Blijft na de tweede herinnering uw betaling uit, dan ontvangt u een laatste brief waarin wordt vermeld dat u binnen 14 dagen moet betalen. Het verschuldigde bedrag is verhoogd met €25,- incasso kosten en wordt na 14 dagen uit handen gegeven aan het incassobureau. Het incassobureau zal ook extra kosten bij u in rekening brengen.

Procedure bij gedeeltelijke betaling

Indien u na het versturen van de tweede of derde herinnering alleen een deel of het volledige factuurbedrag voldoet maar niet de incasso kosten dan zullen wij deze betaling eerst verrekenen met de incasso kosten. Voor het resterende deel van het factuurbedrag zullen wij de procedure voorzetten. Afhankelijk van de al uitgevoerde acties ontvangt u een derde herinnering of wordt het restant van het openstaande factuurbedrag alsnog uit handen gegeven aan het incasso bureau.

Consequenties

Leden die hun betalingsverplichting niet nakomen kan de toegang tot het zwembad worden geweigerd tenzij zij per direct hun verplichtingen nakomen.

Leden die meer dan drie maal achtereen een betalingsachterstand hebben, krijgen niet langer toegang tot het zwembad. Zij voldoen niet aan hun betalingsverplichtingen. Niet betaalde schulden worden dan geïnd volgens de bovenstaande procedure.
Zolang er nog openstaande bedragen zijn kan ook een ander lid van de familie geen lid van GZC DONK  worden.

Diploma zwemmen

Als er nog een factuur open staat kan/mag uw kind geen diploma zwemmen.