GZC DONK

GZC DONK

Statuten en Huishoudelijk Reglement

De statuten van GZC DONK zijn vastgelegd in een notariële akte en zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24354239.

De vereniging is opgericht op 1 juli 2003 en is tot stand gekomen door een fusie tussen Goudsche Zwemclub (GZC) opgericht op 19 mei 1886 en Zwem- en Poloclub DONK (Z&PC DONK) opgericht 22 november 1945.

GZC DONK zet de tradities voort van deze beide verenigingen.

Het Huishoudelijk Reglement (HR) is vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering.

 

Voor de STATUTEN en/of het HUISHOUDELIJK REGLEMENT klik op onderstaande link.

 

STATUTEN GZC DONK

HUISHOUDELIJK REGLEMENT GZC DONK