GZC DONK

GZC DONK

Veiligheid

De Goudsche Zwemclub DONK hecht veel waarde aan de fysieke en sociale veiligheid van haar leden en van iedereen die deelneemt aan of aanwezig is bij de activiteiten van de vereniging. Dat geldt voor al onze afdelingen: elementair zwemmen, waterpolo, wedstrijdzwemmen en synchroonzwemmen.

In diverse documenten bij de verschillende afdelingen is ons veiligheidsbeleid geborgd. Deze pagina geeft u een overzicht van de diverse regelingen en toegang tot de belangrijkste documenten waarin dat is vastgelegd.

 

Gedragscode voor de leden
Voor alle leden van GZC DONK geldt onze gedragscode. Iedereen die lid wordt van onze vereniging onderschrijft dit.

Hier vindt u de gedragscode van GZC DONK

 

Vertrouwenscontactpersoon
De vertrouwenscontactpersoon (VCP) is binnen de sportvereniging het eerste aanspreekpunt voor iedereen die te maken heeft met seksuele Intimidatie of ander ongewenst gedrag en hier met iemand over wil praten.

Ook kunt u contact opnemen met NOC*NSF of de KNZB.

Hier vindt u de regeling vertrouwenscontactpersoon (VCP) en de meldpunten 

 

Verkorte veiligheidsinstructie kaderleden (A4-veiligheid in het bad)
Hoe te handelen in geval van calamiteiten zoals ongeval, brand enz. is samengevat op een A4 (2-zijdig). Dit A4-tje is in het zwembad aanwezig voor alle kaderleden.

Hier vindt u het A4-tje over de acties bij calamiteiten

 

Verklaring omtrent gedrag
Een Verklaring Omtrent Gedrag is een verklaring waarbij het Ministerie van Veiligheid & Justitie controleert of de aanvrager strafbare feiten heeft gepleegd die een risico vormen voor het functioneren van een kaderlid in de omgang met leden.

Het beleid is dat alle kaderleden een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) hebben.