GZC DONK

GZC DONK

Trainingen

Het synchroonzwemmen bestaat uit vijf verschillende soorten trainingen.

  • Techniektraining figuren
  • Muziektraining uitvoering
  • Droogtraining uitvoering op de kant
  • Landtraining lenigheid
  • Conditietraining conditie
Techniektrainingen

Een onderdeel van het synchroonzwemmen bestaat uit het zwemmen van figuren. Met het beheersen van figuren kunnen diploma’s behaald worden en diezelfde figuren worden gebruikt binnen de muzieknummers. Het beheersen van de techniek is de basis van het synchroonzwemmen. Voor elk diploma of categorie zijn door de KNZB vaste figuren vastgesteld.

Muziektrainingen

Het hele jaar door wordt er geoefend om met een groep een nummer op muziek te zwemmen. Omdat dit een groepsgebeuren is, is het van groot belang dat iedereen aanwezig is. Alleen dan kunnen de juiste formaties en opduwen goed getraind worden voor de uitvoering.

Droogtraining

Om een muzieknummer goed aan te leren worden de nummers op de kant ingestudeerd. Dit gebeurt door het maken van armbewegingen die figuren in het water voorstellen.

Landtrainingen

Deze trainingen worden gegeven door de trainsters en zijn bedoeld om de lenigheid te vergroten. De trainingen worden één keer per week gegeven en vinden plaats op de kant voor of na een zwemtraining. Met name het beheersen van een goede spagaat/split is van groot belang binnen het synchroonzwemmen. Behalve dat het een diploma onderdeel is, is het ook een wedstrijdelement waarbij betere punten gescoord kunnen worden. Het thuis oefenen van de spagaat/split wordt daarom ook echt aangeraden. Voor de meisjes van de aanloopgroep is er een Lenny Lenig kaart met daarop de oefeningen en ruimte voor het behalen van stickers. Eén keer per maand wordt er gemeten en kunnen er stickers verdiend worden.

Conditietrainingen

Om goed synchroon te kunnen zwemmen is een goede conditie van groot belang. Hier wordt tijdens de training aandacht aan besteed.

Barracuda diploma behaald, nu naar de selectie

Vanaf het moment dat je na de aanloop in de selectie komt, gaat het wedstrijdgedeelte een beetje veranderen. In het begin van het seizoen zijn er 4 techniekwedstrijden voor elke leeftijdscategorie. Bij deze Techniek-wedstrijden laten meisjes individueel 4 figuren zien, die worden becijferd door de juryleden. Om een diploma te halen, moet je een bepaald aantal punten bereiken. Ook kan je in de selectie limieten behalen. Een limiet is ook een vastgesteld aantal punten. 2 limieten zijn een toegangskaartje tot deelname aan het Nederlands kampioenschap. Per leeftijdscategorie zijn er verschillende NK's.
In de selectie gaat het er tijdens wedstrijden net iets anders aan toe. Er wordt meer van een meisje verwacht en de zwemsters worden anders beoordeeld. Daarom is er, in tegenstelling tot bij de aanloop, een grotere kans dat er op een wedstrijd geen diploma of limiet wordt behaald. Dit is ook helemaal niet erg want naast dat de techniekwedstrijden een mogelijkheid zijn om diploma's of limieten te halen, gaat het vooral om ervaring op doen. De trainster kan goed zien welke onderdelen verbeterd kunnen worden en waar nog tijdens de trainingen aan gewerkt kan worden. Wedstrijden zijn een verplicht onderdeel van onze sport. Om bijvoorbeeld later in het seizoen een uitvoeringswedstrijd te mogen zwemmen, moeten de zwemsters uit een team o.a. hebben
deelgenomen aan de techniekwedstrijden. Is dit niet het geval, dan zou dit diskwalificatie van het
gehele team kunnen betekenen. Naast techniekwedstrijden zijn er ook nog 3 muziekwedstrijden. Deze vinden plaats vanaf halverwege het seizoen. Er is 1 regiowedstrijd, waaraan alleen de verenigingen uit onze regio
meedoen. Verder is er een interregiowedstrijd, waaraan elke vereniging uit het land mee kan doen. En dan is er nog het Nederlands kampioenschap waaraan zwemsters mogen deelnemen als zij 2 limieten hebben behaald.
Het NK voor de age I en age II meisjes wordt ook wel de Synchrobeat genoemd. Bij dit kampioenschap worden er 2 onderdelen gezwommen: techniek en muziek. De meisjes zwemmen eerst allemaal individueel 4 figuren. Het gemiddelde van deze punten wordt gebruikt om te bepalen welke zwemsters/verenigingen doorgaan naar de finale. De beste 12 op technisch gebied mogen daar dan hun uitvoering zwemmen.

Trainingstijden aanloop

De aanloop traint 2 keer in de week op zaterdagochtend en maandagavond.

Zaterdagochtend van 8:30 tot 9:05 wordt er gedroogtraind en/of is er landtraining en van 19:15 tot 10:30 wordt er gezwommen.

Maandagavond van 18:30 tot 19:30 wordt er gezwommen.