GZC DONK

GZC DONK

Trainingen

Het synchroonzwemmen bestaat uit vijf verschillende soorten trainingen.

  • Techniektraining figuren
  • Muziektraining uitvoering
  • Droogtraining uitvoering op de kant
  • Landtraining lenigheid
  • Conditietraining conditie
Techniektrainingen

Een onderdeel van het synchroonzwemmen bestaat uit het zwemmen van figuren. Met het beheersen van figuren kunnen diploma’s behaald worden en diezelfde figuren worden gebruikt binnen de muzieknummers. Het beheersen van de techniek is de basis van het synchroonzwemmen. Voor elk diploma of categorie zijn door de KNZB vaste figuren vastgesteld.

Muziektrainingen

Het hele jaar door wordt er geoefend om met een groep een nummer op muziek te zwemmen. Omdat dit een groepsgebeuren is, is het van groot belang dat iedereen aanwezig is. Alleen dan kunnen de juiste formaties en opduwen goed getraind worden voor de uitvoering.

Droogtraining

Om een muzieknummer goed aan te leren worden de nummers op de kant ingestudeerd. Dit gebeurt door het maken van armbewegingen die figuren in het water voorstellen.

Landtrainingen

Deze trainingen worden gegeven door verschillende ouders en zijn bedoeld om de lenigheid te vergroten. De trainingen worden één keer per week gegeven en vinden plaats op de kant voor of na een zwemtraining. Met name het beheersen van een goede spagaat/split is van groot belang binnen het synchroonzwemmen. Behalve dat het een diploma onderdeel is, is het ook een wedstrijdelement waarbij betere punten gescoord kunnen worden. Het thuis oefenen van de spagaat/split wordt daarom ook echt aangeraden. Voor de meisjes van de aanloopgroep is er een Lenny Lenig kaart met daarop de oefeningen en ruimte voor het behalen van stickers. Eén keer per maand wordt er gemeten en kunnen er stickers verdiend worden.

Conditietrainingen

Om goed synchroon te kunnen zwemmen is een goede conditie van groot belang. Hier wordt tijdens de training aandacht aan besteed.